# Utsagn, konnektiver.

# Utsagn

Et utsagn har en sannhetsverdi, som enten er (usant) eller (sant). Det er ikke viktig hvilke symboler man bruker for usant og sant, man kan for eksempel også bruke og dersom man foretrekker det. Vårt ønske er å bestemme sannhetsverdien til (kompliserte) utsagn.

# Konnektiver

  • negasjon: , "ikke "
  • konjunksjon: , " og "
  • disjunksjon: , " eller "
  • implikasjon: , " impliserer "; "hvis "; " medfører "
  • ekvivalens: , " er ekvivalent med "; " hvis og bare hvis "
Last Updated: 10/30/2019, 11:43:52 AM